AIDC Denmark aktiviteter i 2021

Aktivitetsplan for hele 2021 er udarbejdet, men der er naturligvis fortsat stor usikkerhed på grund af den nuværende covid-19 situation med stramning af restriktioner.

Vi kommer desværre ikke til at afholde vores ”RFID & IoT in the Nordics 2021” konference på IT Universitetet på vanlig vis den 27. maj, som det ellers var præ-annonceret.

Når der bliver større sikkerhed for under hvilke forhold fysiske arrangementer kan afholdes, vil vi tage bestik af situationen, og invitere til halv- eller heldags seminarer, virksomhedsbesøg osv.

The Smart Company på HI.

Vi forventer at HI i Herning den 5.-7. oktober kan gennemføres, og er derfor i fuld gang med at arrangere ”The Smart Company” eventet. Der bliver igen i år et levende teater, et konference-program og en spændende udstilling. Alt dette er åbent for alle, og med bl.a. Google og Microsoft som medarrangører, tror vi at det bliver noget af et tilløbsstykke i år!
Om onsdagen den 6. oktober planlægger vi endvidere med medlemsaktivitet i Herning – bl.a. med erfa-møde og netværksmiddag.

Når vi nu ikke kan planlægge med fysiske aktiviteter, har vi valgt at skrue op for vores web-aktiviteter;

12 åbne AIDC webinarer i 2021.

Når vi vil formidle information om mulighederne med AIDC-teknologier, har vi valgt at nedtone teknologierne og i stedet fremhæve 6 anvendelsesområder;

• Logistics
• Healthcare
• Asset Tracking
• Retail
• Smart Manufacturing
• Internet of Things

Planen er at gennemføre 6 webinarer (et for hvert af de 6 områder) i 1. halvår og yderligere tilsvarende 6 webinarer i 2. halvår.

Webinarerne er åbne også for potentielle medlemmer, og deltagelse er gratis.

Varigheden på hvert af webinarerne bliver på max. 1 time.
Der vil indledningsvis være en kort introduktion til AIDC og AIDC Denmark.
Herefter vil 1-2 cases blive præsenteret, og der afsluttes med Q&A.
Mere information om de enkelte webinarer kan ses på foreningens hjemmeside, hvor tilmelding også sker.

Månedlige ’Happy Hour’ web-møder for medlemmerne.

Networking mellem medlemmerne fylder rigtigt meget i AIDC Denmark, og det er det mange af os savner mest under pandemien. Vi har derfor ladet os inspirere af AIM Global og AIM Europe, og inviterer nu til månedlige ’Happy Hour’ webmøder.

Sekretariatet distribuerer link til alle medlemmer, og dem der kan afse tiden og har interesse i at deltage kan bare klikke sig ind i mødet – ingen tilmelding/afbud er nødvendigt.

Idéen er at alle har åbne mikrofoner og web-cameraer, og efter en kort opdatering fra sekretariatet, er der åbent for mere eller mindre formel/uformel samtale.
Deltagerne vælger selv emnerne, og er der ikke mere at tale om, så lukkes mødet bare.

Scroll til toppen