Om os

AIDC Denmark er det faglige netværk for alle, der ønsker networking, viden og rådgivning om automatisk identifikation og datafangst (AIDC).

AIDC Denmark er en forening, der hjælper medlemmerne til at få fordele ved at anvende automatisk identifikation og datafangst effektivt.

Om AIDC Denmark

 

AIDC Denmark drives som en not-for-profit forening, hvor aktiviteterne primært finansieres via medlemmernes kontingenter.

Gruppen af medlemmer, der er AIDC leverandør virksomheder, udgør AIM Denmark – den danske afdeling af det globale netværk af AIDC specialister, AIM Global.

Læs mere om AIM Global i Year in Review ==>

Læs mere om dette på AIM Denmarks egen hjemmeside: www.aimdenmark.dk

Bliv en del af AIDC Denmark

Foreningen er åben for alle virksomheder, organisationer, institutioner og personer, der har en aktiv interesse i foreningens formål og som kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Vores formål

Det er foreningens formål, på non-profit basis, at udbrede kendskabet til automatisk identifikation og datafangst og teknologiernes muligheder for enkeltpersoner, offentlig forvaltning, foreninger samt private virksomheder i Danmark.

Tickets and Registration
Mission

Vi fremmer anvendelsen af automatisk identifikation og datafangst i Danmark

Baggrund (2)
AIDC Denmarks vision

Vi sikrer erfaringsudveksling og vidensdeling inden for automatisk identifikation og datafangst

Vores vision

Foreningen skal ud over oplysning og information om teknologien også fremme udvikling og udveksling af erfaringer på alle områder i forbindelse med praktisk anvendelse af AIDC-teknologi både nationalt såvel som internationalt, samt at give medlemmerne mulighed for at blive orienteret om den nyeste praktiske og teoretiske udvikling indenfor området.

Ved at kombinere aktiv erfaringsudveksling blandt danske aktører med aktiv deltagelse i internationale netværk, er AIDC Denmark et unikt fagligt netværk for alle, der har interesse i automatisk identifikation og datafangst.

 

Bestyrelsesmedlemmer

AIDC Denmark er en forening, der har generalforsamlingen som det øverste organ. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, der forestår den daglige ledelse af aktiviteterne.

I øjeblikket består bestyrelsen af 6 medlemmer:

Henrik Granau

Formand

Granau IT

Keld Ole Nielsen

Næstformand

Lyngsoe Systems

Merete Skov Pedersen

Bestyrelsesmedlem

MiCollect

Henrik Stilling

Bestyrelsesmedlem

Region Midtjylland

Per Krogh Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Siemens

Martin Wulff

Bestyrelsesmedlem

TecSys

Johnny Olsson

Bestyrelsesmedlem

Olsson Frontstage

Udvalgte medlemsvirksomheder

Medlemmerne i AIDC Denmark er små og store virksomheder, private og offentlige, såvel som enkelt personer.

Neden for finder du et repræsentativt udvalg af medlems-virksomhederne.

Scroll til toppen